Priser

TannSpes er en ren spesialistklinkk, pris vil variere etter behandlingstype og kompleksitet.
Pris gis etter første konsultasjon.